Visie

visie

Leren in vrijheid.

De enorme rol die mobiele apparatuur in ons leven heeft gekregen is niemand ontgaan. Bij het opgroeien van kinderen is het van belang dat ze leren om om te gaan met de mogelijke rollen die deze technologieen kunnen innemen.

Hierin spelen verschillende partijen een rol, sommige voor de hand liggend, zoals ouders, medeleerlingen, broers en zussen. Ook aanbieders van content spelen hierin een steeds agressievere rol. Ze dringen steeds meer het priveleven binnen van de gebruikers, sterker nog: dit is vaak de kern van het verdienmodel van deze bedrijven.

Naast de voordehand liggende partijen (facebook, linkedin, twitter) begeven ook uitgevers van schoolboeken zich steeds meer in de richting van wat we tegenwoordig “Big Data” noemen: Het gebruik van digitale studiematerialen betekent vaak dat een leerling zijn privacy moet opofferen om toegang te krijgen.

Daarnaast blijkt digitaal materiaal blijkt een prima verdienmodel: in plaats van het daadwerkelijk maken en drukken van een boek dat een aantal jaren gebruikt kan worden kan nu jaarlijks een licentie worden verkocht, waardoor de uiteindelijke prijsstelling van het digitale materiaal flink hoger uitvalt.

De visie die achter NV Natuurkunde ligt is om een digitale, rijke methode aan te bieden waarbij kwaliteit en privacy gegarandeerd is. Daarnaast is zeer veel zorg besteed aan het leren omgaan met digitale media. Pagina’s zijn rustig en overzichtelijk. Voorbeelden zijn uitgebreid, maar niet direct zichtbaar. Het gebruik van bewegende beelden of keuzemenu’s is geminimaliseerd om afleiding te voorkomen.

Ja: Ook bij NVnatuurkunde moet je inloggen om sommige content te bereiken.

Ja: Ook bij NVNatuurkunde kijken er mensen over je schouder mee: Je docenten.

Nee: Jouw informatie en prestaties, en daarvan afgeleide resultaten worden onder geen beding verkocht, of bekeken door mensen die niets met jouw prestaties te maken hebben.

De prijsstelling van NV Natuurkunde volgt de prijsstelling van de situatie die een papieren boek heeft. Dat is niet bedoeld als prijsvechter. Dat is bedoeld om de toegankelijkheid en vrijheid van de eindgebruikers (leerlingen en onderwijsinstellingen) zo groot mogelijk te houden.

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om recht te doen aan de meest recente ontwikkelingen op didactisch- en digitaal-didactisch gebied. NV Natuurkunde plaatst de moeilijkste opgaven in de klas, de natuurkundige principes in het huiswerk. De methode stuurt op het opbouwen van zelfvertrouwen van de leerling.